TILMELDNING

Af hensyn til skafning SKAL der foretages tilmelding til alle møder til Banjermesteren på telefon 2837 8427 eller på mail: kbhmf@outlook.dk SENEST mandagen før mødet kl. 12.00.


Udvidet åbningstid, I forbindelse med medlemsmøder og foredragsaftener åbner Marinestuen forsøgsvis allerede klokken 16 hvilket skulle give mere tid til kammeratligt samvær. Mødetider angivet ved de enkelte møder skal derfor forstås som det tidspunkt hvor mødet officielt begynder.'


Lørdags frokost

Til de månedlige lørdagsfrokoster kan hvert medlem medtage op til 3 personer der ikke er medlem. Husk tilmelding til Banjermesteren senest torsdagen før, hvis du skal have mad, ellers dukker man bare op.

Aktiviteter

Kammeratskabsaften            23. marts kl. 18

Tilmeldning til banjermesteren. pris 100,-

Lørdags frokost

15. april 11 til 14

(frokost kl 12)

Kom og deltag i vores lørdags fællesskab, pris for mad 75,-

Kammeratskabsaften             27. april kl. 18

Tilmeldning til banjermesteren. pris 100,-

Fregat-skydning

20. maj kl. 9

Skyttelavet holder fregat skydning, alle medlemmer af vores marineforening er velkommen. Så kom og deltag i en festlig lørdag med morgen hygge, skydning, udnævnelse af fregat kaptain og afslutning med frokost.

Foredrag

13. april kl. 18

Chefen for Søværnskommandoen gæster os.Kammeratskabsaften             27. april kl. 18

Tilmeldning til banjermesteren. pris 100,-

Foredrag

11. maj kl. 18

Med HENRIK HOLCK RASMUSSEN

kommandør, Chef for Marinehjemmeværnet

Formål

 ÆRESFORMAND ER HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINS FREDERIK

Du er altid velkommen til at kontakte os på koebenhavn@marineforeningen.dk

Som en traditionsbærende forening arbejder Danmarks Marineforening, gennem sit landsdækkende virke, for at fastholde og formidle Danmarks maritime kulturarv, samt at udbrede interessen for Søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokratisk, royalistisk, upolitisk forsvars-positiv forening, der hylder mangfoldigheden, såvel i samfundet som i foreningen, hvor der er rum og plads til alle.

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder: 1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller 2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.