Du er altid velkommen til at kontakte os på koebenhavn@marineforeningen.dk

Tilmelding

Af hensyn til skafning SKAL der foretages tilmelding til alle møder til Banjermesteren på telefon 2837 8427 eller på mail: kbhmf@outlook.dk SENEST mandagen før mødet kl. 12.00.

Lørdagsfrokoster

Til de månedlige lørdagsfrokoster kan hvert medlem medtage op til 3 personer der ikke er medlem. Husk tilmelding til Banjermesteren senest torsdagen før.

Udvidet åbningstid !

I forbindelse med medlemsmøder og foredragsaftener åbner Marinestuen forsøgsvis allerede klokken 16 hvilket skulle give mere tid til kammeratligt samvær. Mødetider angivet ved de enkelte møder skal derfor forstås som det tidspunkt hvor mødet officielt begynder.

22-Januar-2022

LØRDAGSFROKOST!

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at afholde lørdagsfrokost en gang om måneden. Marinestuen åbner kl. 11 - 14. Klokken 12 serveres der en let frokost til kr. 50:-
Medlemmer kan medbringe op til 3 personer der ikke er medlemmer!
Tilmelding til Banjermesteren torsdagen før.

27-Januar-2022

Kammaratskabs aften

Vi mødes kl. 18 til spisning og efterfølger med gode historier.

10-Februar-2022

Foredrag

Kl. 18.00 Foredrag ved Forsvarschefen, General i Flyvevåbnet Flemming Lentfer.

24-Februar-2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Københavns marineforenings ordinære generalforsamling torsdag d. 24. februar 2022 kl. 18:00

Dagsorden:
1.valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen forslag til udpegning af sendemænd.

”På Danmarks Marineforenings sendemandsmøde er følgende fødte deltager, og derfor fuldt betalt af foreningen. (rejsen betales med DSB takst)
1. Formand
2. Næstformand
3. Flagbærer. (kun hvis der er flagparade gennem byen)

Alle foreningens stemmer overgives til formanden som også anbefalede af Danmarks Marineforening.
Medlemmer der på generalforsamlingen ønsker at opstille som sendemænd, op til foreningens maksimale antal, vil kunne blive valgt på generalforsamlingen og modtage et tilskud fra foreningen på 500,- ”


5. Indkomne forslag.


6. Fremlæggelse af budget og kontingent.

7. Valg til bestyrelsen:
A. Formand
Per Vilstrup, modtager genvalg
B. Bestyrelsesposter.
1. Johnny Bannow, modtager genvalg
2. Frank Petersen, modtager genvalg

8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
A. Niels Fiskers, modtager genvalg
B. Peder R. Pedersen, modtager genvalg

9. Valg af revisorer (a+b) og revisorsuppleanter (c)
A. Henrik Christensen, modtager genvalg
B. Erik Hansen, modtager genvalg
C. Erik Staffeldt, modtager genvalg

10. Valg af sendemænd:
Jf. bestyrelsens forslag.

10. Valg af flagbærer og 2 reserveflagbærer
A. Jørgen B. Larsen, modtager genvalg
B. Karl-Erik Knaack, modtager genvalg
C. Erik Hansen, modtager genvalg

12. Eventuelt
A. Årets Mariner

19-Februar-2022

Lørdagsfrokost

Marinestuen er åben mellem kl. 11 og 14.
Husk tilmelding til Banjermesteren senest torsdagen før.

10-Marts-2022

Foredrag

Kl. 18 i Marinestuen, fv ubåds officer Ditte Dyreborg

12-Marts-2022

Lørdagsfrokost

Marinestuen er åben mellem kl. 11 og 14.
Husk tilmelding til Banjermesteren senest torsdagen før.

19-Marts-2022

Landsskyttestævne

Landsskyttestævne: 19 – 20. marts (Storkøbenhavn)

24-Marts-2022

Kammeratskabsaften

Vi mødes kl. 18 til spisning og efterfølger med gode historier.

21-April-2022

Foredrag

Kl. 18 i Marinestuen. Cand Jur. Bjarne Grønfeldt Marinestuen kl. 18.00 Cand. Jur. Bjarne Grønfeldt holder foredrag om sit virke i Grønland som fuldmægtig samt chefkonsulent i Statsministeriet og chef for ordenskapitlets sekretariat i Det Gule Palæ.

23-April-2022

Lørdagsfrokost

Marinestuen er åben mellem kl. 11 og 14.
Husk tilmelding til Banjermesteren senest torsdagen før.

28-April-2022

Kammeratskabsaften

Vi mødes kl. 18 til spisning og efterfølger med gode historier.

12-Maj-2022

Foredrag

Kl. 18 i Marinestuen, en meget spændene foredragsholder, i toppen af forsvaret.

19-Maj-2022

Kammeratskabsaften SÆSONAFSLUTNING

Vi mødes kl. 18 til spisning og efterfølger med gode historier.

25-August-2022

Kammeratskabsaften

Vi mødes kl. 18 til spisning og efterfølger med gode historier.

28-August-2022

Jubilarstævne

Jubilarstævne: 28. august (Holmen)

08-September-2022

Foredrag

Morten Bach som vil vise film og fortælle om krigssejlerne

Formål

Som en traditionsbærende forening arbejder Danmarks Marineforening, gennem sit landsdækkende virke, for at fastholde og formidle Danmarks maritime kulturarv, samt at udbrede interessen for Søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokratisk, royalistisk, upolitisk forsvars-positiv forening, der hylder mangfoldigheden, såvel i samfundet som i foreningen, hvor der er rum og plads til alle.

Du er altid velkommen til at kontakte os på koebenhavn@marineforeningen.dk