Forlængelse af værft opholdet.

Chefen har i dag udtalt, af vi først kan forvente, at værftet er færdig den 28 februar 2021 og som følge af dette, kan vi først udføre prøvesejladsen af vores lokaler efter denne dato . Vi håber at hele besætningen vil komme godt i gennem værft opholdet, og at alle kommer til at deltage i deres egne planlagte velfærdturer rundt i Danmark. Hvis der er dele af besætningen der har behov for en hjælpende hånd i forbindelse med opholdet i egen kahyt / kammer er man velkommen til at kontakte formanden. Vi håber at alle kommer igennem opholdet med smilet og kammeratskabet i højsæde, Vel mødt i det nye år.

Tilmelding

Af hensyn til skafning SKAL der foretages tilmelding til alle møder til Banjermesteren på telefon 2837 8427 eller på mail: kbhmf@outlook.dk SENEST mandagen før mødet kl. 12.00.

26-Januar-2021

Bestyrelsesmøde UDSAT !

Lukket bestyrelsesmøde. Emner der ønskes behandlet indsendes til bestyrelsen.

25-Marts-2021

Generalforsamling

Under forudsætning af at retningslinierne for forsamlinger tillader det afholdes generalforsamling i Marinestuen kl. 18:00
Indkaldelse og dagsorden fremgår af Udkiggen februar.

Formål